Uses of Class
uk.ac.ed.morphml_handler.MorphologyData

Packages that use MorphologyData
uk.ac.ed.morphml_handler   
 

Uses of MorphologyData in uk.ac.ed.morphml_handler
 

Fields in uk.ac.ed.morphml_handler declared as MorphologyData
protected  MorphologyData MorphologyList.MorphologyListEvent.morphology_data
           
protected  MorphologyData Morphology.morphology_data
           
protected  MorphologyData AffineWarpDataStructure.morphology_data
           
 

Methods in uk.ac.ed.morphml_handler that return MorphologyData
 MorphologyData MorphologyList.MorphologyListEvent.getMorphologyData()
           
 MorphologyData Morphology.getMorphologyData()
           
 MorphologyData AffineWarpDataStructure.getMorphologyData()
           
 MorphologyData MorphMLHandler.newMorphologyData()
           
static MorphologyData MorphMLHandler.openMorphologyDateURI(URI uri)
           
 

Methods in uk.ac.ed.morphml_handler with parameters of type MorphologyData
 void MorphologyList.addMorphologyData(MorphologyData morphology_data)
           
 void MorphMLTree.addMorphologyData(MorphologyData morphology_data)
           
 void MorphMLJava3DPanel.addMorphologyData(MorphologyData morphology_data)
           
 void MorphMLJava3DPanel.addMorphologyData(MorphologyData morphology_data, int fill_type)
           
protected  void MorphMLTree.addMorphologyData(MorphologyData morphology_data, MorphMLTree.MorphMLTreeNode parent_tree_node)
           
protected  void MorphologyList.fireMorphologDataRemoved(MorphologyData morphology_data)
           
protected  void MorphologyList.fireMorphologyDataAdded(MorphologyData morphology_data)
           
 void MorphologyList.removeMorphologyData(MorphologyData morphology_data)
           
 void MorphMLTree.removeMorphologyData(MorphologyData morphology_data)
           
 void MorphMLJava3DPanel.removeMorphologyData(MorphologyData morphology_data)
           
static void MorphMLHandler.saveMorphologyData(MorphologyData morphology_data)
           
 void Morphology.setMorphologyData(MorphologyData morphology_list)
           
 void AffineWarpDataStructure.setMorphologyData(MorphologyData morphology_data)
           
protected  void MorphMLPropertiesPanel.setMorplMLEntity(MorphologyData morphology_data)
           
 DatabaseHandler.UploadResult DatabaseHandler.uploadMorphMLFile(MorphologyData md, String username, String password)
           
 DatabaseHandler.UploadResult DatabaseHandler.uploadMorphologyDataFile(MorphologyData md)
           
 

Constructors in uk.ac.ed.morphml_handler with parameters of type MorphologyData
MorphologyList.MorphologyListEvent(Object source, MorphologyData morphology_data)