Uses of Class
uk.ac.ed.morphml_handler.MorphMLTree.MorphMLTreeRenderer

Packages that use MorphMLTree.MorphMLTreeRenderer
uk.ac.ed.morphml_handler   
 

Uses of MorphMLTree.MorphMLTreeRenderer in uk.ac.ed.morphml_handler
 

Methods in uk.ac.ed.morphml_handler that return MorphMLTree.MorphMLTreeRenderer
protected  MorphMLTree.MorphMLTreeRenderer MorphMLTree.createRenderer()